Úvod

OCTA Capital management se věnuje investování kapitálu a vytváření příležitostí pro společnosti na zahraničních trzích.

Zaměřujeme se především na sektory, ve kterých máme bohaté zkušenosti a znalosti. Investice a management, které realizujeme, jsou pro nás velmi důležité. Proto si vybíráme příležitosti s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem a věnujeme jim maximální pozornost. Soustředíme se na dlouhodobé investice do aktiv. V současné době se podílíme na rozvoji firem a projektů především v odvětví finančních služeb, velkoobchodu a maloobchodu, výroby, zdravotnictví, oblasti nanotechnologií a biotechnologií šetrných k životnímu prostředí.

O nás

Velkou pozornost věnujeme souladu činnosti vrcholového managementu investičních společností s jejich zaměřením a cíli.Svými aktivitami se přímo podílíme na vytváření trvalých hodnot.

OCTA Capital management byla založena v roce 2014 a sídlí v Praze. Specializuje se na dlouhodobé investice a obchodní příležitosti v oblasti finančních služeb, zdravotnictví, ekologických a speciálních technologií, nanotechnologií a velkoobchodu a maloobchodu na globálním trhu.

Od lokální k mezinárodní společnosti

Spolu se svými partnery působíme ve více než deseti evropských zemích a máme
zastoupení v Lucemburku, Praze a Bratislavě.

Zaměřujeme se na obchodní příležitosti, které nám umožňují využít naše odborné zkušenosti a schopnosti. Zároveň se aktivně podílíme na výběru a řízení investic a společností, které jsou součástí našeho portfolia. Našimi obchodními partnery jsou převážně soukromé společnosti z Evropy, Číny, Ruska a USA.

Investiční strategie

Investujeme především do stabilních společností s dlouhodobou historií
a do společností s vysokým potenciálem dalšího růstu

Roční EBITDA by měl dosahovat více než 3 milionů EUR. Většinu prostředků investujeme prostřednictvím partnerského lucemburského fondu a soustředíme se především na středoevropský region. Dobře víme, že na globálním trhu je podmínkou úspěchu pouze nejlepší možný výkon. Proto se zaměřujeme na investiční příležitosti s nejvyšší přidanou hodnotou, kterým se snažíme věnovat maximální pozornost v investičním horizontu alespoň 5 let.

Kontakt

Ing. Romana Zárišová
E-mail: zarisova@octacapital.cz
Mobil: 00421 917 412 877

mapa